Laatste fase Bosranden

laatste fase De Hoven

18 gezinswoningen met uitbouw en de mogelijkheid van EnergieNotaNul aanpassing. 

De vraag naar woningen blijft stijgen, ook de interesse voor De Hoven is groot. Dit jaar gaan we met dit deelgebied de laatste fase in. Er worden 18 gezinswoningen gebouwd, verdeeld over 2 blokken van 9 woningen. Allemaal voorzien van een uitbouw en de mogelijkheid van EnergieNotaNul aanpassing.